پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۳

 

                    

گل نگاه تو در کار دلربائی بود .

فضای خانه پر از عطر آشنائی بود .

 

به رقص آمده بودم چو ذره ای در نور

ز شوق و شور ٫

                  که پرواز در رهایی بود.

 

چه جای گل ٫که تو لبخند می زدی با مهر

چه جای عمر٫که خواب خوش طلایی بود!

 

هزار بوسه به سوی خدا فرستادم

از آن که دیدن تو قسمت خدایی بود.

 

شب از کرانه دنیای من جدا شده بود

که هر چه بود تو بودی و روشنایی بود.

نوشته شده توسط Anahid در 14:8 PM |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۲

.
نوشته شده توسط Anahid در 14:54 PM |  لینک ثابت